MENU

Kung kayo ay pasyente ng Tumor Unit, magpadala ng private message sa page na ito para sa katanungan at follow-up. Ito lamang ang OFFICIAL PAGE ng POC MUSCULOSKELETAL TUMOR UNIT, o POC MTU.

Ang araw at oras ng konsulta ay LUNES HANGGANG BIYERNES, 8 NG UMAGA HANGGANG 12 NG TANGHALI.

Ipadala muna ang picture ng HARAP AT LIKOD NG BLUE CARD, bago ibahagi ang inyong ikokonsulta.

Unawain at sundin ang palatuntunan. Salamat.