MENU

Starting July 17-31, we celebrate 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation Week with a theme: "Kalusugan at Kaunlaran ng Pilipinong May Kapansanan, Isulong sa Gitna ng Pandemya.

Fee On-line lectures @ pocrehabmed